MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    Directlink

01 Nimeh Oryan.mp3   
02 Khize Khar.mp3   
03 Dur Su.mp3   
04 Raghse Chombatmeh.mp3   
05 Daramade Kereshmeh.mp3   
06 Feragh.mp3   
07 Asudeh.mp3   
08 Roshan o Nakhana.mp3

                                
OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    Directlink

01 Nimeh Oryan.ogg   
02 Khize Khar.ogg   
03 Dur Su.ogg   
04 Raghse Chombatmeh.ogg   
05 Daramade Kereshmeh.ogg   
06 Feragh.ogg   
07 Asudeh.ogg   
08 Roshan o Nakhana.ogg


                               

WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    Directlink

01 Nimeh Oryan.wma   
02 Khize Khar.wma   
03 Dur Su.wma   
04 Raghse Chombatmeh.wma   
05 Daramade Kereshmeh.wma   
06 Feragh.wma   
07 Asudeh.wma   
08 Roshan o Nakhana.wma